Inloggen Social Schools

Toelatingsbeleid

Op onze school is het leerlingaantal de laatste jaren gegroeid. Een mooie ontwikkeling omdat we graag alle leerlingen de kans bieden om onderwijs te volgen op onze kleurrijke school. Ook dit schooljaar merken we dat de interesse in onze school groeit. Indien we meer aanmeldingen ontvangen voor schooljaar 24-25 dan we kunnen plaatsen, zullen we gebruik moeten maken van een toelatingsbeleid. We hopen dat dit niet nodig is omdat we heel graag alle geïnteresseerde ouders en hun kinderen een fijne plek bieden op Coninxhof. Daarnaast willen we ook goed onderwijs blijven geven met groepsgroottes die reëel zijn. Dit betekent dat onze stichting SPOVenray een toelatingsbeleid heeft ontwikkeld om zo goed mogelijk recht te doen aan de wensen van ouders tot aanmelding en plaatsing van hun kind op de school van de voorkeur, rekening houdend met de begrenzing per school.

In onderstaand document leest u hier meer informatie over. 
Kort samengevat betekent dit beleid het volgende voor de aanmeldingen voor schooljaar 2024-2025: indien we meer aanmeldingen ontvangen dan we daadwerkelijk kunnen plaatsen zal er een loting moeten plaatsvinden. In het toelatingsbeleid is opgenomen in welke volgorde eventuele loting zal plaatsvinden. Mochten we over moeten gaan tot loting zal dit, na de uiterste aanmelddatum van 16 februari 2024, binnen 3 weken plaatsvinden. Zodat alle ouders tijdig geïnformeerd worden en indien nodig nog ruimschoots de tijd hebben om hun kind op een andere school aan te melden.