Inloggen Social Schools

Leerlingpanel

Coninxhof heeft al enkele jaren een leerlingpanel. De kinderen vertellen in het leerlingpanel wat hun klasgenoten belangrijk vinden en goede ideeën vinden om een zo goed en leuk mogelijke schooltijd te hebben. Hiervoor hebben ze 4 keer per jaar een vergadering met de adjunct-directeur. In het leerlingpanel nemen vanaf groep 4 twee leerlingen deel per klas. Vooraf worden alle bespreekpunten geïnventariseerd in groep 1 t/m 8 en wordt de agenda opgesteld door de adjucnt-directeur en 2 leerlingen uit het panel.
Er zijn al heel wat ideeën ingebracht en uitgevoerd. Hieronder staan enkele voorbeelden;

  • nadenken over continurooster
  • schoolplein
  • wereld oriëntatie
  • inrichting lokalen
  • aanschaffen van spellen en materialen

De kinderen denken dus goed mee en hebben goede ideeën. Wij zijn blij dat we een leerlingpanel hebben!