Inloggen Social Schools

Ouderpanel

Het ouderpanel biedt scholen de mogelijkheid op een laagdrempelige en rechtstreekse manier in gesprek te komen met een groep ouders.
Een ouderpanel is een open gesprek tussen de directie en een groep ouders over het onderwijs op school. Het ouderpanel bestaat uit ouders die zich vrijwillig hebben opgegeven, aangevuld met de (adjunct-)directeur die het team van Coninxhof vertegenwoordigt.  

Het onderwerp van dit gesprek kan variëren. Als voorbeeld valt hierbij te benoemen; veiligheid op school, ouderhulp, de wijze waarop de school met ouders communiceert, enz. Ook kan het gesprek gaan over een veelheid van vragen waarop ouders graag een antwoord willen. Het panel komt bijeen op het moment dat het gewenst is om een onderwerp te bespreken. Hierover wordt dan tijdig via Socials Schools gecommuniceerd. Ouders kunnen zich dan opgeven om mee te komen praten over het betreffende onderwerp. 

De verslagen worden met u gedeeld via het nieuwsbericht van Social Schools.