Inloggen Social Schools

Ik wil kennismaken

Wilt u sfeer proeven op onze kleurrijke school?

U bent van harte welkom!
Ieder schooljaar is er een centrale aanmelddatum voor alle scholen in Venray. Op deze dag moeten alle kinderen, die in het daarop volgende schooljaar het basisonderwijs zullen bezoeken, worden aangemeld. U krijgt hierover bericht van de gemeente. De exacte aanmeldingsdatum staat ook in de schoolkalender.

Ook in de loop van het schooljaar kunnen kinderen worden aangemeld. U kunt daarvoor een afspraak maken met de (adjunct)directeur van de school. Als u een oriënterend gesprek en een rondleiding wilt hebben, bent u van harte welkom.

Enkele weken voordat uw kind onze school gaat bezoeken, neemt de groepsleerkracht contact met u op om een afspraak te maken. Daarbij wordt o.a. afgesproken op welk moment uw kind kan komen wennen. Gaat het om een plaatsing in groep 1-2, dan stellen wij altijd voor om hiervoor enkele wenmomenten af te spreken.

Wilt u alvast meer weten over het aanmelden? Kijk dan op ouder - nieuwe ouders.