Inloggen Social Schools

Groep 4

Welkom in groep 4!

Claudia is de leerkracht in groep 4 en is er alle dagen. Ook krijgen we veel hulp van juf Sascha. Zij is onze onderwijsassistent en werkt bij ons en in groep 5 dinsdag, woensdag en donderdag.  Wij hebben iedere dag taal en rekenen. Maar we werken ook aan onze doelen voor technisch lezen en spelling. En dan zijn er ook nog een heleboel andere vakken zoals muziek, handvaardigheid en wereldoriëntatie.

We werken met de methode Staal voor taal en spelling en met de methode DaVinci bij wereldoriëntatie. Wist je dat je daar niet alleen leert uit een boek, maar vooral door veel zelf te ontdekken en samen te werken aan werkstukken?
En natuurlijk kennen we alle letters al uit groep 3 maar leren we in groep 4 ook nog hoofdletters! En wat dacht je van de tafeltjes? 3 x 3 = 9....

Op maandag en vrijdag gymen wij in de grote gymzaal. 

Sommige kinderen in groep 4 doen de communie. Hiervoor krijgen alle kinderen les van de kapelaan.