Inloggen Social Schools

Team

Het team van Coninxhof is enthousiast, betrokken en gemotiveerd bij het onderwijs op onze school. Het team bestaat uit 20 teamleden waarvan ieder zijn eigen rol en taak heeft. Onze school kent een managementteam, bestaande uit de directeur, de adjunct-directeur en de intern begeleider. 

De directeur 
De directeur is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het totale onderwijs op school en onderhoudt de contacten met het bestuur SPOVenray en de medezeggenschapsraad.

De adjunct-directeur - Daniëlle Wijnen
De adjunct-directeur is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken op school. Daarnaast begeleidt de adjunct-directeur het onderwijsinhoudelijke proces en de begeleiding en coaching van (aanstaande) leraren. 

De Intern leerlingbegeleider (IB'er) - Hanneke Klomp
De IB'er is, samen met de (adjunct-)directeur, verantwoordelijk voor de leerlingenzorg. In deze onderhoudt zij contacten met de groepsleerkrachten en ouders als het gaat om leer- en/of gedragsproblemen bij kinderen. Zij onderhoudt tevens de contacten met ambulante begeleiders en de begeleidingsdienst. Ook is Hanneke talentbegeleider op school en zorgt zij voor de uitvoering en ontwikkeling van het beleid voor meer- en hoogbegaafde leerlingen.

Teamleden

Daniëlle Wijnen

Adjunct-directeur

Meer info

Hanneke Klomp

Intern Begeleider

Meer info

Truus Philipsen

Secretaresse

Meer info

Marie-Regine Poels

Leerkracht groep 1-2 A

Meer info

Yvette Stoks

Leerkracht groep 1-2 B

Meer info

Floor van den Borst

Leerkracht groep 2 en 3

Meer info

Sanne van Bergen

Leerkracht groep 3

Meer info

Claudia van den Broek

Leerkracht groep 4

Meer info

Nathalie Loenen

Leerkracht groep 5 en MT-lid

Meer info

Marianne van den Berg

Leerkracht groep 5

Meer info

Daniëlle Emonds

Leerkracht groep 6

Meer info

Judith van Dijck

Leerkracht groep 6

Meer info

Niels Strijbosch

Leerkracht groep 7

Meer info

Wendy Franssen

Leerkracht groep 8

Meer info

Anke Verstralen

Onderwijsassistent

Meer info

Sascha Vermeer

Onderwijsassistent

Meer info

Mees Ghielen

Onderwijsassistent

Meer info

Hay Philipsen

Conciërge

Meer info

Hanneke Wagemakers

Leerkracht groep 2

Meer info

Eunice Clevis

Leerkracht groep 7

Meer info