Inloggen Social Schools

Missie en visie

Op Coninxhof is ieder kind kleurrijk!
Vertrouwen geven, zelfstandigheid stimuleren, eigenaarschap van leerlingen, in gesprek gaan en in ontwikkeling blijven zijn belangrijke kenmerken van ons onderwijs. 

Aansluitend bij de missie en visie van SPOVenray zien wij het als onze opdracht om, samen met ouders/verzorgers, een kleurrijke school te zijn waar goed onderwijs gegeven wordt omdat:

  • er een veilig pedagogisch en sociaal klimaat heerst waardoor leerlingen graag naar school gaan;
  • leerlingen met verschillende etnische, culturele en sociale achtergronden effectief - zowel zelfstandig als coöperatief - kunnen leren, werken en spelen; 
  • de opbrengsten tijdens én na afloop van het leerproces met leerlingen en andere betrokkenen geëvalueerd worden, om daarmee het hoogst haalbare uit elke leerling te halen;
  • leerlingen mede-eigenaar zijn van hun leer- en ontwikkelproces waarin persoonlijke talenten, kritisch denken en probleemoplosvaardigheden gestimuleerd worden;
  • er professionals werkzaam zijn die zich continu ontwikkelen;
  • leerlingen leren hoe ze effectief, efficiënt en verantwoord ICT gebruiken;
  • ICT ingezet wordt ter verrijking van ons onderwijsaanbod. 

De kroon die we hierbij opzetten is ELO: Eigenaarschap Leren en Ontwikkelen, of als één zin te lezen; eigenaarschap leren ontwikkelen. Maar dat kunnen we niet alleen en dat willen we ook niet alleen doen, daarvoor vinden we de samenwerking met ouders, externen en de samenwerking in het team erg belangrijk.