Inloggen Social Schools

Kinderopvang en Peuterspeelzaal

Wij regelen de Buitenschoolse Opvang (BSO) zelf niet.
Kinderen worden vóór en na schooltijd door verschillende organisaties gebracht en gehaald. 
Schoolbestuur SPOVenray, waar Coninxhof onder valt, werkt nauw samen met kinderopvang 't Nest. Daarnaast gaan kinderen naar de Kindersofa, Ollie & Co, de Mukkenstal, het Sterrenhuis of naar een gastouder. 

Kinderopvang 't Nest
Kinderopvang 't Nest biedt professionele kinderopvang aan nul- tot dertienjarigen in de gemeente Venray en de gemeente Horst aan de Maas. We streven naar een hoge pedagogische kwaliteit, waarin het kind centraal staat. We zijn een wezenlijke schakel in de doorgaande ontwikkelingslijn van de aan ons toevertrouwde kinderen. Samen met ouders, onderwijs en allerlei kindgerichte instellingen leveren we een bijdrage aan deze ontwikkelingslijn. Wij werken samen vanuit een gezamenlijk denkkader: wat willen we met de kinderen bereiken Wat is daarvoor nodig? Wat is ieders rol daarbij?In onze pedagogische visie staan de begrippen 'kijk, volg en daag uit' centraal. We kijken objectief en bewust naar de eigenheid van kinderen en luisteren actief. We volgen door goed in contact te blijven met de kinderen en hen letterlijk en figuurlijk de ruimte te geven; we leven ons in en sluiten aan bij de behoeften van kinderen. We dagen uit door aan te bieden, te stimuleren, te (laten) doen en te vernieuwen, om zo de talenten van ieder kind te ontwikkelen. We besteden aandacht aan een goede, zorgvuldige wederzijdse kennismaking en een goede, regelmatige informatie-uitwisseling. In het begin is dit bij de eerste rondleiding, daarna de intake en het wennen, vervolgens bij de dagelijks haal- en brengcontacten en de oudergesprekken. Een goede afstemming met de ouders is van groot belang voor het kind.

Ons aanbod binnen kind centrum Veltum
Binnen kind centrum Veltum is er een totaalaanbod van dagopvang, peuteropvang en buitenschoolse opvang. Kind centrum Veltum is een VVE-gecertificeerde locatie. 

Peuteropvang (2-4 jaar)
De peuteropvang is gedurende schoolweken geopend van 8.30 tot 12.30 uur.  De kinderen krijgen een gericht aanbod van uitdagende voorschoolse activiteiten.  

Voorschoolse opvang (VSO, 4-13 jaar)
De VSO is dagelijks geopend van 7.30 tot 8.30 uur. Kinderen worden door de pedagogisch medewerkers naar school gebracht. 

Buitenschoolse opvang (BSO, 4-13 jaar)
De buitenschoolse opvang is geopend vanaf het moment dat de school sluit tot 18.00 uur. 

In de BSO is veel aandacht voor ontspanning, spel, een huiselijke sfeer, of juist ook uitdagende, spannende activiteiten. In de vakanties is er altijd een programma en kinderen maken regelmatig uitstapjes. Op vakantie- en/of schoolvrije dagen is de BSO geopend van 7.30 tot 18.00 uur. Binnen kind centrum Veltum hebben we een onderbouw en bovenbouw groep voor de BSO. 52 weken per jaar geopend! U kunt kiezen voor alleen opvang in schoolweken, alleen opvang in vakantieweken of opvang in zowel school- als vakantieweken. Wij bieden zowel reguliere als flexibele opvang. Het totale aanbod vindt u op onze website: www.kinderopvanghetnest.nl. Wilt u graag een rondleiding of een vrijblijvend gesprek, wij maken graag tijd voor u! 

Kindcentrum Veltum
Peuteropvang
Tel: 06-11442089 

Senior Pedagogisch Medewerker Anouk Ipek
Tel: 06-51182453

Hoofdkantoor 't Nest
Tel: 077-3661955