Inloggen Social Schools

Groep 5

Welkom op de pagina van groep 5

Op maandag, woensdag, donderdag en vrijdag is juf Nathalie in groep 5.  Op dinsdag is juf Marianne in de klas. Ook krijgen wij ondersteuning van juf Sascha. Zij is onderwijsassistent en werkt op maandag, woensdag en donderdagochtend.  

In groep 5 zijn we veel bezig met taal, spelling, lezen en rekenen. Zo leren we wat zelfstandige naamwoorden en bijvoeglijke naamwoorden zijn. Maar leren we ook al moeilijke tafeltjes en kunnen we zelfs een tafeldiploma halen! 
Bij spelling leren we weer nieuwe categorieën in de methode Staal. Hier werken we mee met taal en spelling. 

Ook wij gaan op maandag en vrijdag gymen in de grote gymzaal. Maar niet alleen met de gymles mogen we bewegen. Je vindt ons ook regelmatig op het schoolplein waar we bewegend leren. Het lijkt dan misschien alsof we alleen aan het rennen zijn, maar ondertussen zijn we met verschillende opdrachten bezig waarmee we veel leren of bijvoorbeeld de reken- of de spellingsdoelen. 

Met DaVinci (wereldoriëntatie) werken we veel samen met groep 4. We werken aan dezelfde thema's en ook samen met de leerlingen van groep 4 aan groepswerkstukken. 

En in groep 5 leren we Engels. We kennen al veel Engelse woorden van films of misschien wel YouTube. Maar we gaan ook oefenen om met elkaar een gesprek te voeren.