PRIVACYBELEID

Voor meer informatie en concrete invulling van het privacybeleid van SPOVenray op de scholen, waaronder Coninxhof, verwijzen wij u naar de website van SPOVenray: https://spovenray.nl/Privacy