AANMELDEN

Spreekt onze school u aan en wilt u uw kind(eren) aanmelden? Welkom! 

Ouders kunnen hun kind(eren) aanmelden in een persoonlijk gesprek met de locatieleider. Samen vult u het aanmeldformulier in. Het aanmeldformulier kunt u hieronder ook downloaden. Zo kunt u thuis alvast alle blauwe velden zelf invullen. In het gesprek geeft u ook aan of uw kind naar verwachting extra ondersteuning nodig heeft. 
Aanmeldformulier nieuwe leerlingen Coninxhof

Per 1 augustus 2014 is de Wet Passend Onderwijs in werking getreden. Dit houdt o.a. in dat ouders hun kind aanmelden bij de basisschool van hun keuze en dat die school dan automatisch de zorgplicht krijgt. In onderstaande brief leest u hier meer over. 
Brief na aanmelding nieuwe leerlingen Coninxhof


AANGEMELD, EN DAN?
Klik hier voor de informatie die u nodig heeft ná de aanmelding van uw kind(eren) op Coninxhof.