OUDERPANEL

Op onze school houden we per schooljaar 2 bijeenkomsten met het ouderpanel. 
Een ouderpanel is een open gesprek tussen een vertegenwoordiging van de school en een groep van ongeveer 14 ouders over het onderwijs op school. Het onderwerp van dit gesprek kan variëren en wordt vóór aanvang van de bijeenkomst middels een agenda aangereikt. 

Met het ouderpanel willen we betrokkenheid van ouders bij de school en het onderwijs vergrote en daar waar mogelijk komen tot verbeteringen van het onderwijs dat gegeven wordt. Tevens geeft het de gelegenheid om verheldering te geven van keuzes die de school maakt, heeft gemaakt of wil maken.

Het ouderpanel heeft geen beslissingsbevoegdheid.