Nieuwsbericht (week 47)

25-11-2021
Nieuwe versie beslisboom
In de digitale boekenkast Corona staat een nieuwe versie van de beslisboom m.b.t. Coronavoorschriften.

Toestemmingsformulier gebruik persoonsgegevens
Vorige week hebben ouders, die het toestemmingsformulier op ouderportaal nog niet hebben ingevuld, een herinnering hierover gekregen. De werkwijze is als volgt: in de app ziet u rechtsboven verticale streepjes met bolletjes. Als u hierop klikt ziet u "mijn privacy". Als u hierop klikt ziet u het in te vullen formulier. U mag altijd de door u gegeven toestemming intrekken. Ook mag u op een later moment alsnog toestemming geven. 

janee.JPG

Jaarverslag Medezeggenschapsraad 2020 - 2021
Het jaarverslag MR van vorig schooljaar is in de digitale boekenkast Algemene informatie geplaatst.

De auto metafoor - tips voor thuis
metafoor.PNG