Nieuwsbericht (week 38)

23-09-2021
Nieuwe versie beslisboom
In de bijlage ontvangt u een nieuwe versie van de beslisboom met regels rondom Corona. De actuele versie staat ook in de boekenkast op ouderportaal.

Bericht van de GGD
Afgelopen maandag 20-09-2021 is het nieuwe beleid, voor bron- en contactonderzoek binnen het primair onderwijs, in werking getreden. Hierbij ligt de prioriteit dit schooljaar om onderwijsactiviteiten zo veel mogelijk op een reguliere wijze te laten doorgaan. Door niet langer een gehele klas of groep bij 1 besmetting in quarantaine te plaatsen. Volgens de huidige richtlijnen wordt een klas of groep bij 1 of 2 besmettingen, niet langer geheel in quarantaine geplaatst.  Bij 3 of meer besmettingen binnen één klas of groep kunnen de scholenteams van de GGD wel een advies op maat (eventueel met quarantaine of testadvies) geven.

Startgesprekken groep 4 t/m 8
Aankomende maandag (27-9) en dinsdag (28-9) vinden de startgesprekken in groep 4 t/m 8 plaats. Het doel van het gesprek is om te kijken hoe uw kind het zelf ervaart in de klas en samen te kijken wat uw kind nodig heeft. De kinderen zullen in de klas het gesprek voorbereiden a.d.h.v. het startgesprek formulier. Als de kinderen het op school hebben ingevuld, kunt u het formulier vinden op Classroom. Het zou fijn zijn als u het formulier alvast samen met uw kind doorneemt.

gesprek.JPG

Studiedag 29 september
Op woensdag 29 september zijn alle leerlingen vrij i.v.m. een studiedag. We gaan deze dag in de ochtend aan de slag met nieuw meubilair voor de midden- en bovenbouw. Door corona en de vraag of het schoolgebouw van Keg en Coninxhof verbouwd of vernieuwd gaat worden, heeft dit op een laag pitje gestaan. Toch vinden we dat nieuw meubilair hard nodig is en we hopen hier op korte termijn concrete plannen voor te hebben en met de leerlingen en u te kunnen delen. In de middag gaan we aan de slag met een workshop 'speel je vaardig'. We zijn volop op Coninxhof bezig met het leren leren en het stimuleren van executieve vaardigheden. Denk maar aan de autometafoor. We weten dat het spelen van (gezelschaps)spellen ook in ons onderwijsaanbod hier een waardevolle aanvulling voor kan zijn. In deze workshop gaan we leren hoe en welke spellen we gericht in kunnen zetten om deze vaardigheden bij leerlingen te stimuleren. 

stoel.JPG

Webinar zelfvertrouwen en training weerbaar opvoeden voor moeders
Ook wordt u in de bijlages op de hoogte gebracht van een gratis webinar zelfvertrouwen en een training weerbaar opvoeden voor moeders.