Nieuwsbericht (week 37)

16-09-2021
Huiswerk
Vanaf dit schooljaar gaan we het huiswerk voor de groepen 6 t/m 8 iets anders organiseren. Groep 6 start na kerst met het opgeven van wekelijks huiswerk. Wel krijgen de leerlingen al eerder da Vinci leerwerk (topografie / theorie) of het maken van een pitch mee om thuis te leren/maken, passend bij het thema. Dit zal dan gecommuniceerd worden via ouderportaal. Groep 7 en 8 starten vanaf het begin van het schooljaar met huiswerk. We starten in groep 6 met één keer per week huiswerk en bouwen dit op naar groep 8 met twee keer per week. Het huiswerk wordt op maandag opgegeven en moet de week daarop op maandag worden ingeleverd. In groep 8 komt er een tweede moment bij op donderdag. Het doel van het huiswerk is niet alleen het maken van de opdrachten of het leren van kennis, maar juist ook het leren plannen en verantwoordelijkheid nemen voor het maken van taken. Per groep en per week wordt bekeken welk huiswerk wordt opgegeven en kan wekelijks wisselen. De online lessen van de methode Nieuwsbegrip worden in de groepen 5, 6 en 7 niet meer wekelijks opgegeven als huiswerk. 

Interne vertrouwenspersoon (I.V.P)
Op school zijn 2 interne vertrouwenspersonen: juf Marie-Regine (groep 1-2a) en juf Judith (groep 6). Zij zijn er voor uw zoon/dochter indien hij/zij een probleem heeft waarover hij/zij niet kan praten met u als verzorger(s)/ouder(s), de leerkracht, vrienden of andere familie of bekenden. Juf Marie-Regine en juf Judith hebben afgelopen week de klassen bezocht om dit in de groepen kenbaar te maken.

vvn.JPG

Kom ook Op voeten en fietsen naar school
Van maandag 20 september tot vrijdag 24 september wordt op onze school de actie Op Voeten en Fietsen naar school gehouden. Kent u het probleem? Zo tegen half negen ’s ochtends en als de kinderen ’s middags naar huis komen: een onoverzichtelijke mengeling van voetgangers, fietsers en auto’s. Dit kan voor u als ouder een reden zijn om de kinderen met de auto te brengen en te halen. Wij willen het belang van fietsend of lopend brengen en halen nog eens onder de aandacht brengen. Juist om alle kinderen elke dag weer veilig thuis te laten komen. Zo rond de leeftijd van 7/8 jaar gaan onze kinderen over het algemeen voor het eerst zelfstandig naar school. Dit betekent dat u al vroeg moet beginnen met de verkeersopvoeding. Het begint al bij de keuze van de route: waar kan uw kind straks het meest veilig fietsen of lopen als het alleen gaat? Het is belangrijk om dit uit te zoeken en de route veelvuldig met uw kind te oefenen. Alleen op die manier leren de kinderen waar het onderweg rekening mee moet houden en welk gedrag het meest veilig is. Dit leren de kinderen niet vanaf de achterbank van de auto. Een andere reden is de ontwikkeling van kinderen. Lopend of op de fiets leren kinderen hun omgeving kennen en om te gaan met verschillende situaties, die zich onderweg voordoen. Ook kunnen zij eerder zelfstandig naar vriendjes, sport of speeltuin.
Allemaal redenen waarom wij er voor gekozen hebben om in de periode van maandag 20 september tot vrijdag 24 september mee te doen aan de VVN actie Op voeten en fietsen naar school. Ook als u met de auto komt, kun je meedoen: parkeer de auto wat verder weg van de school (Blauwververstraat) en loop samen het laatste stukje. Dat maakt het ook autoluwer en veiliger in de directe omgeving van de school. U doet toch ook mee? Woensdag 22 september staat er een parcour klaar voor de kinderen, zodat ze de fietsvaardigheden kunnen oefenen. De kinderen van groep 1 t/m 8 worden op woensdag 22 september verwacht om op de fiets naar school te komen. 

Superkrachten in je hoofd!
In alle groepen wordt gewerkt of gesproken over het thema Superkrachten in je hoofd. Een aantal foto's van activiteiten en materialen staan in het fotoalbum op ouderportaal. Zo kunt u alvast een kijkje nemen in alle klassen. Wist u dat groep 1-2 zelfs een echte auto heeft waarmee ze kennismaken met alle verschillende onderdelen?  In de bijlage treft u de autometafoor aan met tips en uitleg voor thuis. Zo wordt het wellicht nog concreter waar we mee bezig zijn op school. We blijven hier, ook na het thema, nog mee werken in alle groepen. Om de vaardigheden zoals volgehouden aandacht, informatie onthouden, emoties reguleren en doorzettingsvormen te stimuleren, gaan we ook spellen inzetten. Op donderdag 7 oktober zullen we met de hele school een eerste spellenmiddag houden. 

auto.JPG

Trainingsaanbod van gezinscoaches
In de bijlage kunt u lezen over het trainingsaanbod van de gezinscoaches van de gemeente Venray.

Informatie van diverse verenigingen m.b.t. kinderactiviteiten
In de overige bijlagen vindt u informatie over blokfluitlessen, het Kienderliedjesfestival en badmintonlessen.