Nieuwsbericht (week 06)

11-02-2021
In gebruik zijnde telefoonnummers op ouderportaal
We bellen regelmatig ouders, waarna blijkt dat er onjuiste/niet meer in gebruik zijnde telefoonnummers in ouderportaal staan. We vragen u deze nummers actueel te houden en ook noodnummers te vermelden, zodat we u op belangrijke momenten kunnen bereiken. Bedankt voor uw medewerking.

Carnavalsfeest 
Op Coninxhof regeren deze week prinses Bo en prins Wesley. Zij zijn vanuit Hawaii speciaal voor carnaval teruggekomen naar Coninxhof. Ze hadden voor alle kinderen een verse banaan meegenomen van het tropische eiland. Hun adjudanten zijn Mina en Cas. Ze hebben al een rap gezongen, die door de klas gemaakt was. Ook brengen ze met meneer Hay een lekker kopje koffie naar de leerkrachten. Die luxe hebben we normaal niet.

IMG_20210211_105451.jpg                    IMG_20210211_105545.jpg

Vormsel en communielessen
In februari zullen de lessen Vormsel en Communie uitvallen gezien alle geldende maatregelen. In maart wordt er door de Kapelaan en Deken Ed Smeets opnieuw bekeken of en hoe de lessen kunnen worden vormgegeven. 

Stichting Leergeld Venray
Sinds maart 2016 is Stichting Leergeld Venray actief. Leergeld wil sociale uitsluiting van kinderen uit gezinnen met minimale financiële middelen voorkomen. Wij willen dat ook deze kinderen de kans krijgen om te kunnen deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Bijvoorbeeld een excursie of een schoolkamp. Leergeld helpt als daar even geen geld voor is. Want kinderen die meedoen tellen mee en maken nieuwe vriendjes. Samen naar school kunnen fietsen, maakt dat je erbij hoort. Leergeld zegt: nu meedoen, is straks meetellen! Leergeld komt bij u thuis. U hoeft dus niet naar een loket. Thuis bekijkt een medewerker van Leergeld uw situatie. Wat zijn de dingen waar uw kind niet aan mee kan doen? Wat kunnen andere instanties, zoals gemeente, voor u betekenen. En wat kan Leergeld voor u doen. U kunt zelf een aanvraag doen op de site www.leergeldvenray.nl
Voor meer informatie:
06 24383279 
info@leergeldvenray.nl
postbus 70
5800 AB Venray

kind.PNG