Nieuwsbericht (week 04)

28-01-2021
Beste ouders, verzorgers,

Na 44 jaar met heel veel plezier in het onderwijs gewerkt te hebben heb ik besloten om m.i.v. 1 augustus a.s. met pensioen te gaan. Ik heb de afgelopen jaren directeur mogen zijn van een prachtig Coninxhof met een fantastisch team. Met een gerust hart kan ik een gezonde organisatie achterlaten. Gelukkig is er nog voldoende tijd om er voor te zorgen dat alles netjes overgedragen gaat worden aan de nieuwe directeur. Binnenkort wordt de procedure voor een nieuwe directeur opgestart . Zodra hierover meer bekend is zullen we u opnieuw informeren.

Dionne Donlou

Noodopvang
Zoals vorige week in de nieuwsbrief heeft gestaan, blijven de richtlijnen en regels voor de noodopvang ongewijzigd. Ouders die gebruik moeten maken van de noodopvang dienen hun kind(eren), bij elke verlenging van de sluiting, opnieuw aan te melden. Eerdere aanmeldingen worden dus niet automatisch verlengd. Heeft u al een aanvraag ingediend voor volgende week (eerste week van februari), dan hoeft u dit uiteraard niet nogmaals te doen. 

opvang.JPG

Rapporten, toetsing en advisering
Ondanks deze tijd van afstandsonderwijs vinden we het toch belangrijk om rapporten op te stellen om jullie informatie te geven over de vorderingen van de leerlingen en het kindbeeld dat we hebben. De rapporten zullen meegaan op donderdag 25 februari. Vervolgens vinden we het belangrijk om het fysieke onderwijs weer goed op te starten, kijken wat leerlingen geleerd hebben de afgelopen periode en werken aan groepsvorming. Eind maart nemen we dan de CITO M toetsen af. Deze toetsen geven ons aanvullende informatie over de kennis en vaardigheden waarover de leerlingen beschikken en welke groei ze hebben doorgemaakt. De oudergesprekken stellen we daarom iets verder uit (normaal zijn deze de week na de rapportuitgave). Met een aantal weken fysiek onderwijs en aanvullend de CITO afname hebben we meer informatie om met jullie te delen. De oudergesprekken worden gehouden op maandag 22 en donderdag 25 maart. Voorafgaand krijgen de ouders van de kinderen uit de groepen 3 t/m 8 de CITO scores in een gesloten envelop mee naar huis. Vrijdag 19 maart zullen de uitnodigingen voor de ouder-kindgesprekken worden verstuurd. 
Uitzondering zijn de leerlingen van groep 8. Zij ontvangen bij het rapport ook het overdrachtsdossier voor het voortgezet onderwijs. Omdat de aanmeldingen voor het voortgezet onderwijs begin maart zijn, zijn de oudergesprekken voor groep 8 op 2 en 3 maart. De leerlingen krijgen dan ook hun definitieve advies.

Herinnering m.b.t. ouderbijdrage
Allereerst hopen wij in deze bijzondere tijden dat iedereen nog steeds in goede gezondheid verkeert! Bij de start van het nieuwe schooljaar is er via het ouderportaal een brief gestuurd over de contributie van de ouderbijdrage 2020 - 2021. Aangezien we nog niet voor alle leerlingen de ouderbijdrage hebben ontvangen, sturen wij u deze brief nogmaals. De brief is toegevoegd als bijlage van deze nieuwsbrief. 

Coninxhof Kahoot!
Afgelopen vrijdag vond voor de tweede keer de Coninxhof Kahoot plaats! We hebben dit met het team georganiseerd om alle kinderen en hun ouders op te vrolijken! Er waren 3 rondes met vragen die afgewisseld werden met een spannende film van alle meesters en juffen. Wil je de film nog eens terugkijken? Klik dan op deze link! Met meer dan 100 gezinnen/gezinsleden in een gezamenlijke meet werd er fanatiek gespeeld. Het was erg leuk om te zien hoe enthousiast iedereen mee heeft gedaan. Bedankt allemaal! Op ouderportaal vind je alle foto's van deze Coninxhof Kahoot en de foto's van de winnaars! 

kahoot.JPG