Nieuwsbericht (week 03)

21-01-2021
Voor de ouders van groep 3 t/m 8 
Helaas is de lockdown verlengd tot 8 februari. Wij hebben het thuisonderwijs geëvalueerd en zijn tot de conclusie gekomen dat we nog dichter bij de kinderen willen blijven. We gaan minder klassikaal en meer in kleine groepjes werken via de meet vanaf maandag 25-01-2021. Dit houdt concreet in:
- De groepsmeet op maandag en vrijdag blijven staan op het originele tijdstip, behalve voor groep 3. 
- Op maandag t/m vrijdag wordt uw kind ingedeeld in een groepje en dit groepje krijgt een vaste tijd. Dit schema vindt u in classroom. 
- Voor elk groepje is 30 minuten gepland. In deze tijd wordt instructie aangeboden en vragen van kinderen beantwoord. 
- Alle leerkrachten zijn buiten de geplande meets online bereikbaar voor vragen van de kinderen. 
- Er verandert niets aan het nakijken en inleveren van het werk. 
Voor groep 1-2 verandert er niets aan het rooster. 

Rooster klassikale meets op maandag en vrijdag

08.30 - 09.00 uur

groep 1-2a

09.00 - 09.30 uur

groep 1-2b

10.00 - 10.30 uur

groep 4

10.30 - 11.00 uur

groep 5

11.00 - 11.30 uur

groep 6

11.30 - 12.00 uur

groep 3

11.30 - 12.00 uur

groep 7

12.00 - 12.30 uur

groep 8

 
gesprek.JPG

Rapporten / toetsen / advisering 
We hadden gehoopt u eind deze week al duidelijkheid te kunnen bieden over de organisatie omtrent rapporten, toetsen en advisering in groep 7 en 8. We vinden het belangrijk dat we u kunnen informeren over de ontwikkeling en voortgang van uw kind. Dit betekent dat we wel rapporten maken en ouder-kindgesprekken plannen. Deze zullen later gepland worden dan in eerste instantie opgenomen was in de jaarkalender. We zijn nog in overleg om te kijken wanneer we de rapporten en gesprekken opnieuw plannen evenals de advisering voor groep 8 en informeren u hier z.s.m. over. 

Noodopvang
Aanmelden voor de noodopvang voor de eerste week van februari gaat op dezelfde manier als eerder is gecommuniceerd.

Afspraken over de kahoot van vrijdag a.s.
Morgen gaan we weer een kahoot doen, waarover u al geïnformeerd bent. Daarvoor maken we de volgende afspraken. 
- Deze dag hebben de groepen 1 t/m 4 de meet van 08.30 - 09.00 uur. De groepen 5 t/m 8 de meet van 09.00 - 09.30 uur.
- Het schoolwerk voor deze dag wordt aangepast in hoeveelheid. 
- De kahoot is van 11.00 - 12.00 uur. 
- We bieden 3 rondes aan. 2 rondes net zoals met Koningsdag en de derde ronde voor wie nog wil. 
- Door de OV worden prijsjes ter beschikking gesteld. 
Heel veel plezier allemaal!!

Knipsel.JPG