Nieuwsbericht (week 35)

27-08-2020
Toestemmingsverklaring gebruik beeldmateriaal van leerlingen
Zoals u weet is sinds 2018 de nieuwe privacywet Algemene Verordering Gegevensbescherming (AVG) van kracht. MIddels ouderportaal hebt u een toestemmingsformulier kunnen invullen om toestemming te geven voor bijvoorbeeld het plaatsen van foto's van groepsactiviteiten op ouderportaal.
U mag altijd de door u gegeven toestemming intrekken. Ook mag u op een later moment alsnog toestemming geven. Bij het niet invullen van het formulier gaan we er van uit dat u toestemming geeft. 

Bedankje aan oudervereniging
Een aantal jaren geleden heeft de oudervereniging bij de eerste plannen voor het vernieuwen van het schoolplein een geldbedrag gereserveerd. We hebben nu bij het realiseren van het nieuwe schoolplein dit bedrag mogen inzetten. Namens het team, maar vooral namens alle kinderen willen we de oudervereniging hartelijk bedanken voor deze bijdrage.
dank.PNG

De gouden weken
De beginweken van het schooljaar zijn goud waard om een basis te leggen voor een fijne sfeer in de klas. Een goed begin is het halve werk. Dit geldt zeker voor de groepsvorming aan het begin van het schooljaar. Het proces van groepsvorming begint na een vakantie weer helemaal opnieuw: de leerlingen verkennen elkaar, de leraar en de regels. Daarom is dit een belangrijke tijd om een goed pedagogisch klimaat in de klas te creëren. In alle groepen wordt er de komende weken aandacht besteed aan de gouden weken. Zo zullen we de eerste 3 weken de schoolregels aan de orde stellen. 
In week 1: Voor groot en klein zullen we aardig zijn. 
In week 2: De school is een wandelgebied, buiten hoeft dat lekker niet.
In week 3: We zullen goed voor de spullen zorgen dan zijn ze weer te gebruiken morgen.
Daarnaast zullen we in elke groep het hebben over pesten en plagen en gaan we in elke groep een anti-pestafspraak vastleggen. Uiteraard is het pedagogisch klimaat iets waar ook de rest van het schooljaar aandacht aan besteed wordt. Wij wensen iedereen een leerzaam en fijn schooljaar toe!

Interne vertrouwenspersoon (I.V.P)
Op school zijn er 2 interne vertrouwenspersonen: juf Marie-Regine (groep 1-2a) en juf Judith (groep 6). Zij zijn er voor uw zoon/dochter indien hij/zij een probleem heeft waarover hij/zij niet kan praten met u als verzorger(s)/ ouder(s), de leerkracht, vrienden of andere familie of bekenden. Om deze reden zal juf Marie-Regine binnenkort alle groepen bezoeken om dit uit te leggen.

Op voeten en fietsen-week
Volgende week hebben we weer een op voeten en fietsen week. Er wordt van de kinderen verwacht dat ze zoveel mogelijk met de fiets of te voet naar school komen. Mocht het u echt niet lukken om met de fiets of te voet te komen dan willen wij u vragen om uw auto op de Blauwververstraat te parkeren, zodat uw kind via het paadje naar school kan lopen. Woensdag 2 september staat er een parcours klaar voor de kinderen, zodat ze de fietsvaardigheden  kunnen oefenen. Dus de kinderen dienen op woensdag met de fiets op school te komen. 
verkeer.PNG

Informatie avonden communie en vormsel
In de bijlagen vindt u alle informatie over de avonden. Graag aandacht voor de informatieavond vormsel: in de brief staat maandagavond en dit dient donderdagavond te zijn.

Stagiaire Els stelt zich voor
Graag zou ik me in het nieuwsbericht even aan u willen voorstellen. Mijn naam is Els Haegens en ik volg een opleiding tot onderwijsassistent bij Variva Edu Academy te Eindhoven. Het komend schooljaar loop ik op donderdag en vrijdag stage in groep 1/2a bij juf Marie-Regine. Ik heb er enorm veel zin in om de kinderen van groep 1/2 a te mogen ontmoeten en hoop dat we er samen een heel erg mooi en leerzaam schooljaar van mogen maken.
Met vriendelijke groet, Els Haegens

Start gratis lessen SHAPE
Vanaf 7 september wordt SHAPE weer opgestart, in de bijlage is de poster toegevoegd. Met SHAPE worden kinderen en jongeren (10-18 jaar) met (beginnend) overgewicht gestimuleerd en begeleid naar een sportieve en gezonde leefstijl. Dit wordt gedaan door middel van beweeg-, voedings- en leefstijllessen. Het programma duurt 18 weken en de groep komt iedere maandag van 16.30 - 17.30 uur samen bij de gymzaal in het Brukske.
Deelname aan SHAPE is geheel gratis! Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Rianne Seijkens (projectleider SHAPE). Haar mailadres is:
info@bootcamppower.nl.