Nieuwsbericht (week 28)

09-07-2020
Beste ouders,
Het einde van een veelbewogen schooljaar is in zicht, het schooljaar 2019 - 2020 zit erop. Het was een bijzonder jaar waarin we veel hebben geleerd, gespeeld, ontwikkeld en meegemaakt. Het schooljaar 2019 - 2020 zal voor ieder van ons de boeken ingaan als het jaar waarin thuisonderwijs en digitaal afstandsonderwijs (tijdelijk) de nieuwe norm werd. Het was een hele uitdaging, voor de kinderen, voor u als ouders en voor ons als team van Coninxhof. We hebben afstandslessen moeten ontwikkelen, uitgezocht hoe we les kunnen geven en volgen via Meets en hoe we binnen de mogelijkheden en maatregelen het onderwijs samen met elkaar zo goed mogelijk konden vormgeven. Maar het is ons gelukt en we hebben het samen gedaan. Daarvoor willen we u bedanken; de samenwerking in fysiek en afstandsonderwijs. 
dank.PNG
We blikken tevreden terug op afgelopen schooljaar. We zijn druk bezig geweest met ons onderwijs verder ontwikkelen zodat eigenaarschap van leerlingen nog meer centraal is komen staan. We zijn onder andere ook verder aan de slag gegaan met spelend leren in de onderbouw. We hebben het schoolgebouw opgeknapt en opgefrist én we hebben stappen gezet voor een nieuw schoolplein dat in de zomervakantie zal worden gerealiseerd. We zijn trots op wat we bereikt hebben!
Voor nu wensen we iedereen een heerlijke, ontspannen vakantie toe! Geniet van de zon, lekker eten, uitslapen en relaxen. We zien iedereen heel graag in het nieuwe schooljaar! Tot dan!

Milou is geboren!
Vorige week zijn onze juf Daniëlle Emonds en haar man Ruud trotse ouders geworden van dochtertje Milou. Dochter Jara is trotse grote zus!
We wensen hen veel geluk met deze gezinsuitbreiding! We sluiten het geboortekaartje bij.
baby.PNG

Corona afspraken na de zomervakantie
Op dit moment is het  voor ons allemaal nog onduidelijk hoe de situatie er na de zomervakantie uit zal gaan zien. Indien nodig zullen we u in de laatste vakantieweek informeren over de start van het schooljaar i.v.m. eventuele aanpassingen of wijzigingen in het corona beleid. Voor de zomervakantie ontvangt u nog een ouderbrief vanuit SPOVenray.

Documenten en kalender op website en ouderportaal
Binnen enkele dagen worden de schoolgids en informatiegids voor het nieuwe schooljaar op de website en ouderportaal gezet. De kalender voor het schooljaar 2020 - 2021 is daarop verwerkt.
kalender.PNG

Toestemmingsverklaring gebruik beeldmateriaal van leerlingen
Zoals u weet is sinds 2018 de nieuwe privacywet Algemene Verordering Gegevensbescherming (AVG) van kracht. MIddels ouderportaal hebt u een toestemmingsformulier kunnen invullen om toestemming te geven voor bijvoorbeeld het plaatsen van foto's van groepsactiviteiten op ouderportaal.
U mag altijd de door u gegeven toestemming intrekken. Ook mag u op een later moment alsnog toestemming geven. Bij het niet invullen van het formulier gaan we er van uit dat u toestemming geeft.