Nieuwsbericht (week 20)

14-05-2020
Verkiezingen nieuw MR-lid oudergeleding
Beste ouder(s)/verzorger(s),
In de oudergeleding van onze MR ontstaat m.i.v. schooljaar 2020 - 2021 een nieuwe vacature. De MR gaat namelijk uitbreiden van 4 naar 6 personen (3 mensen oudergeleding, 3 mensen personeelsgeleding) en daarom zijn we op zoek naar een nieuw MR-lid voor de oudergeleding. 
Bent u een betrokken en actieve ouder die tijd vrij wil maken om de belangen van leerlingen en ouders van onze school te behartigen? Bent u een ouder die op een positieve manier kritisch is en met een open houding schoolinhoudelijke zaken kan benaderen? Dan kunt  u zich aanmelden via
mr@coninxhof.nl t/m 1 juni a.s. Wij vergaderen maandelijks op dinsdagavond van 19.30 tot ongeveer 21.00 uur op school. Voor verdere informatie kunt u terecht op de site van onze MR https://www.coninxhof.nl/pagina/111702/Medezeggenschapsraad of u kunt contact opnemen met de voorzitter van de MR: Angela Jacobs (oudergeleding via angela-jacobs@hotmail.com). Bij meerdere aanmeldingen zal er gestemd gaan worden. 

Met vriendelijke groeten,
Medezeggenschapsraad basisschool Coninxhof

mr.JPG

Verkiezingen 2020 gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)
In de bijlagen ontvangt u informatie over de verkiezingen van de GMR Stichting Primair Onderwijs Venray, de verkiezingsprocedure en het kandidaatstellingsformulier.