Nieuwsbericht (week 6)

06-02-2020
Nieuwe schoolshirts
We hebben prachtige nieuwe schoolshirts op Coninxhof! Dankzij de inzet van de oudervereniging hebben we nieuwe, frisse shirts en daar zijn we ontzettend blij mee! 

shirt.PNG

Starttijd aanpak schoolplein op 4 april a.s.

Zoals u vorige week op ouderportaal heeft kunnen lezen zijn we op zoek naar ouderhulp voor zaterdag 4 april om met ons het schoolplein aan te pakken. We hebben u nog niet geïnformeerd over de starttijd omdat we hier nog afspraken over moesten maken. De dag start om 8.30 uur en eindigt uiterlijk om 14.00 uur. We hebben al een aantal ouders die zich hebben aangemeld om mee te helpen. Fantastisch! We hopen dat nog een aantal ouders in de gelegenheid is om te komen helpen zodat we voldoende hulp hebben voor deze dag. 
Opgeven kan bij Daniëlle Wijnen, d.wijnen@spovenray.nl 

werken.PNG

Parkeerplaatsen buitenschoolse opvang op Tinnegieterstraat
De parkeerplaatsen zijn steeds vaker bezet door personen, die daartoe geen recht hebben. De BSO heeft ons gevraagd u hierop te attenderen.